Průmysl 4.0

V historii bylo již několik průmyslových revolucí, které opravdu dost ovlivnili danou dobu. Jako příklad si můžeme uvést parní stroj, protože ten využíval spalování tuhých paliv, aby vytvořil páru a ta následně umožňuje pohyb pístu. Takto jsme mohli využívat síly stroje klidně někde v terénu a nemuseli jsme mít lidskou či zvířecí sílu. Na páru později jezdili třeba lokomotivy, což byl v oblasti dopravy rozhodně velký pokrok, protože jsme mohli překonat delší vzdálenosti za poměrně krátký čas. V současnosti se dost mluví o průmyslu 4.0.

lidé ve firmě

Jeho vizí jsou digitalizované továrny, kde budou procesy automatizované, takže stroje odvedou spoustu práce. Jedná se o takové stroje, které jsou řízeny elektronikou, takže je naprogramujeme, aby dělali určitou práci a oni podle těchto příkazů fungují klidně ve vícesměnném provozu. Těchto strojů je vedle sebe více, takže procesy na sebe hezky navazují. Bezpečnost můžou zajišťovat různá čidla.

Moderní technologie

Když jsme třeba před 30 lety chtěli obrábět kov, tak většinou byli používány ručně ovládané soustruhy, frézky a brusky. Mezitím vývoj dost pokročil, a proto se setkáme s různými technologiemi. Příkladem je laser, u kterého je paprsek soustředěn pomocí čočky na konkrétní místo a tím při dopadu vzniká velké teplo, s kterým se dá svařovat či řezat.

laserové gravírování

U řezání je výhodou vysoká přesnost a také žádná tříska, protože tak vysoká teplota zjistí kompletní odtavení materiálu. Další zajímavou metodou je elektroerozivní obrábění, kdy je polotovar ponořený v kapalině a potřebný tvar se do něj vyjiskřuje pomocí měděné elektrody, do které je posílán stejnosměrný proud. Tyhle a mnoho dalších strojů vlastní firma HRO-TECH, takže pokud byste potřebovali třeba nějaký stroj pro automatizaci či speciální výrobní nástroj můžete se na tuto firmu obrátit. Vždy pro zákazníka hledají co nejlepší řešení a chtějí, aby byl co nejvíce spokojený.