Společnost

Jiná společnost

Také se rádi pohybujete v dobré spoleÄnosti, abyste se mohli lépe zabavit? A nebo pracujete v takové spoleÄnosti lidí, kde vám to vůbec není příjemné? […]