Také se rádi pohybujete v dobré spoleÄnosti, abyste se mohli lépe zabavit? A nebo pracujete v takové spoleÄnosti lidí, kde vám to vůbec není příjemné? Protože kolikrát se také setkávám s takovými názory, že lidem tÅ™eba není vůbec příjemné pracovat s nÄ›kým, kdo je moc arogantní a nebo tÅ™eba, kdo je velký extrovert, zatímco ten druhý je introvert. Já to chápu, protože opravdu hodnÄ› lidí si neví rady, jak se potom mají zachovat, když tÅ™eba nÄ›který ÄlovÄ›k je úplnÄ› pravý opak jich samotných. MÄ› by tohle také vadilo, protože tohle jsem zažila dvakrát. Å la jsem pracovat do baru, kde byly samé ženy a když tam uvidÄ›ly mÄ›, jako další ženu, tak to vůbec nevidÄ›ly rády.

Přítele miluji.

Ony chtÄ›ly být jenom sami a mÄ› braly jako konkurenci. Takže samozÅ™ejmÄ› to nakonec dopadlo tak, že jsem po tÅ™ech mÄ›sících z práce odeÅ¡la, protože se to nedalo vydržet, že jsem byla tak hodnÄ› Å¡ikanovaná, že mÄ› to vůbec už nebavilo a nemÄ›la jsem na to sílu. Proto si myslím, že když lidé jsou v takové spoleÄnosti, která jim vůbec nevyhovuje, tak by tam ani nemÄ›li být, protože jim to potom niÄí zdraví. Ve Å¡patné spoleÄnosti se potom ÄlovÄ›k cítí jako vyvrhel a nebo nÄ›kdo, kdo je úplnÄ› pod úrovní a nebo takový ÄlovÄ›k, že je úplnÄ› na nic.

KoneÄnÄ› máme dítÄ›.

Podle mého názoru je tohle opravdu smutné a ÄlovÄ›k by mÄ›l být v takové spoleÄnosti, která mu vyhovuje a která mu je příjemná. Nyní, když jsem si naÅ¡la jiného partnera, taky jsem takové spoleÄnosti, kde jsem i s jeho rodiÄi a s jeho přáteli. A musím uznat, že je mi to velice příjemné, protože vÅ¡ichni lidé kolem mého partnera a už nyní i kolem mÄ›, jsou velice příjemní a ochotní. Já jsem totiž navíc introvert, takže mÄ› také potěšilo zjiÅ¡tÄ›ní, že jeho sestra a jeho máma jsou také introvertky, takže je to docela příjemné mít kolem sebe nÄ›koho, kdo je spíše klidný a kdo je introvert a nemá rád velkou spoleÄnost lidí.