Motorky jsou pro nÄ›koho opravdovým živlem. Abych se pÅ™iznala, tak mÄ› motorky také docela zajímají, ale ne zase tak moc, jak tÅ™eba ostatní lidi. Abych se pÅ™iznala a Å™ekla vám pravdu, tak já mám z motorek opravdu veliký respekt. Nevím proÄ, ale kolikrát se mi už zdál takový sen, že já bych motorku mít nemohla, protože bych se na ní vybourala, jenomže tohle logicky není pravda. Ale Å™eknu vám jeden případ, kdy můj partner pracoval v takovém obchodÄ›, kde se prodávaly motorky a další vozítka. Mého partnera to tam opravdu hodnÄ› bavilo, protože on sám mi Å™ekl, že by chtÄ›l vždycky jezdit na motorce, jenomže bohužel můj partner jeÅ¡tÄ› z minulé doby splácel opravdu vysoké dluhy.

S motorkami je někdy zábava.

On dlužil pÅ™es Ätvrt milionu korun a ani mi to neÅ™ekl. Tohle vÅ¡echno mi Å™ekl, když jsme se mÄ›li brát. Proto já jsem se rozhodla, že svatbu odložíme, protože jsem mÄ›la strach si vzít nÄ›koho, kdo je takhle moc zadlužený. Co kdyby to potom splácení dluhů zbylo i na mÄ›? Tohle jsem si rozhodnÄ› nechtÄ›la nechat pÅ™ipustit, tak jsem partnerovi Å™ekla, že svatbu udÄ›láme, až bude mít vÅ¡echno splacené. Partner souhlasil, protože i on litoval toho, že dříve si udÄ›lal takové dluhy. A chcete vÄ›dÄ›t, z Äeho mÄ›l tak veliké dluhy? On totiž si vypůjÄil od kamaráda motorku, která byla úplnÄ› nová.

Motorky mě baví.

Jenže jakmile s ní partner jezdil a nemÄ›l žádné zkuÅ¡enosti, tak se vyboural a motorka byla úplnÄ› celá na odpis. Nejhorší na tom bylo, že kamarád mÄ›l právÄ› Å¡patnou pojistku. Bohužel za hloupost se platí a můj partner to platil opravdu hodnÄ›. Motorka byla opravdu luxusní, taková těžká a velice krásná, takže také partner musí splácet tolik penÄ›z. A jak jsem vám Å™ekla, partner je z toho neÅ¡Å¥astný, ale jeÅ¡tÄ› mu nÄ›kolik let zbývá do splacení dluhu, tak uvidíme, co bude do budoucna. Od té doby, co mi tohle partner Å™ekl, tak jsem úplnÄ› alergická na různé půjÄky a hypotéky. Ale partnera chápu.